Przedszkole nr 6 w Gdyni

Krasnoludki

Wychowawczynie:

  • Karolina Gorczyca
  • Marta Mazurek
  • Danuta Tessar

WSZYSTKIE ZAPYTANIA NA TEMAT PRACY GRUPY PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PODANE ADRESY NAUCZYCIELI.

/ wkrótce podamy/

 

Szanowni Państwo

Pierwsze dni września to okres trudny zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak i nauczycieli. Rodzice niepewni, zatroskani zastanawiają się, czy dziecku będzie dobrze w nowym miejscu, czy zostanie obdarzone należytą opieką oraz czy będzie czuło się bezpiecznie i komfortowo. Dzieci, wystraszone obcym miejscem i nową sytuacją, reagują w sposób indywidualny. Niektóre adaptują się szybko i bez większych problemów akceptują nowe otoczenie. Inne znów gwałtownie wyrażają swój sprzeciw i dają upust emocjom, płacząc i krzycząc. Jest jeszcze trzecia grupa dzieci, które przybierając smutną lub obojętną minę, zamykają się w bezpiecznej skorupce i alienują od otaczających je nowych twarzy, przedmiotów, dźwięków i zapachów. Naszą rolą w tych pierwszych wrześniowych dniach jest, z jednej strony, ścisła współpraca z Wami rodzicami, uspokojenie Was oraz przekonanie, że państwa pociechy są chronione przez parasol profesjonalizmu, wiedzy i zaangażowania całego przedszkolnego personelu, z drugiej zaś strony – zapewnienie dzieciom warunków łatwej i możliwie szybkiej adaptacji w przedszkolu.

            Nowa sytuacja w życiu dzieci to przede wszystkim: odseparowanie od rodziców, nieznajome twarze, nowe pomieszczenia, duża liczba rówieśników, hałas, odmienny tryb dnia, inne potrawy, nowe łóżeczko. Warto więc umożliwić dziecku posiadanie czegoś, co będzie namiastką bezpiecznej domowej przystani. Może to być ulubiony kocyk, poduszka w postacie z bajki, plecaczek lub kapcie. Naszym zadaniem jest jak najszybciej zapoznać dziecko z pracownikami i pomieszczeniami przedszkola, aby „nowe” przestało oznaczać „obce” i „nieznane”. Kolejnym istotnym Naszym zadaniem jest zadbanie o miłą, przyjazną, ciepłą atmosferę oraz wprowadzenie popularnych zabaw, które dzieci mogą znać z domu. Istotną rolę w pierwszych dniach odgrywa też informowanie dzieci o tym, co się będzie działo, stałe rytuały, piosenki i rymowanki rozpoczynające każdy kolejny etap dnia, np. piosenka na powitanie, piosenka przed czytaniem książki, rymowanka przed posiłkiem czy też leżakowaniem.

            Pierwsze tygodnie w przedszkolu będą obfitować w zajęcia integrujące grupę, służące wzajemnemu poznaniu się, uczące komunikowania o swoich problemach i potrzebach. Kolejnym ważnym celem jest wdrożenie dzieci w nowy rytm dnia oraz zapoznanie z zasadami obowiązującymi w grupie (zakaz bicia, wyrywania i niszczenia zabawek, obowiązek odkładania zabawek na miejsce). Istotne jest również wdrażanie dzieci do właściwego reagowania na umówione sygnały i rozpoznawania stałych elementów dnia oraz zachęcanie do udziału w proponowanych zabawach, ćwiczenie umiejętności ustawienia się w kole wraz z innymi dziećmi czy też odnalezienia osoby ze swojej pary.

            Początki bywają trudne. Nie jest łatwo przewidzieć reakcje dzieci. Zapewne konieczne będzie podążanie za potrzebami grupy i wymogami konkretnych sytuacji.

Jestesmy do tego przygotowani i mamy nadzieje że Państwo również.

Wychowawczynie grupy Krasnoludki

 


Grupa I pracuje w godz 8.00 - 16.00. Dzieci przyprowadzane przed godz, 8.00 schodzą sie w grupie II Wróbelki , również po 16.00 łączone są z tą grupą.

 

Zachęcamy do stopniowej adaptacji dziecka i w pierwszych dniach pobytu odbierania go wcześniej , np po obiedzie.

Prosimy przygotować wizytówki z imieniem dziecka i przykleić je do ubranka. Łatwiej będzie nam komunikować się z dziećmi.

Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do sali. Ze względu na pandemię nie można przynosić żadnych zabawek, przytulanek.

 


OPŁATY MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

Numer Id

Opłata za żywienie wrzesień 2021

Opłata    Rada Rodziców wrzesień 2021

11208

176,00 zł

35,00 zł

11209

176,00 zł

35,00 zł

11469

176,00 zł

35,00 zł

11212

176,00 zł

35,00 zł

11243

176,00 zł

35,00 zł

11213

176,00 zł

35,00 zł

11214

140,80 zł

35,00 zł

11215

176,00 zł

35,00 zł

11216

176,00 zł

35,00 zł

11221

176,00 zł

35,00 zł

11218

176,00 zł

35,00 zł

11223

176,00 zł

35,00 zł

11227

176,00 zł

35,00 zł

11233

176,00 zł

35,00 zł

11235

176,00 zł

35,00 zł

11238

176,00 zł

35,00 zł

11239

176,00 zł

35,00 zł

11240

176,00 zł

35,00 zł

11241

176,00 zł

35,00 zł

11242

176,00 zł

35,00 zł