Przedszkole nr 6 w Gdyni

Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021.2022

2021-08-31 11:30:40

SZANOWNI RODZICE

 

01.09 rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Zapraszamy w godz 7.00- 17.00.

Pracujemy nadal w rezimie sanitarnym , w zwiazku z tym do szatni przedszkola wchodzą rodzice z dziećmi z grupy I i II - wejście od ogrodu. Pozostałe dzieci wchodzą wejściem głównym.

Schodzenie sie dzieci do godz 8.15, rozchodzenie: gr I i II 12.30 - 13.00, pozostałe godz 13.00 - 13.30, od 15.00 wszystkie dzieci.

Rodzice mają obowiązek codziennej ewidencji obecności dzieci.

Do przedszkola nie mogą być przyprowadzane dzieci  z objawami infekcji.

Zeszłoroczne upoważnienia są nieaktualne. Prosimy rodziców nowych dzieci, jak równiez osoby upoważnione o przychodzenie po dzieci z dowodem osobistym.

Dzienna opłata żywieniowa od 01.09.2021 r wynosi 8.00 zł.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJE PRZEDSZKOLNA OD WRZEŚNIA 2021 ROKU

2021-07-26 09:37:31

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 1 września.

Rodzice nowych przedszkolaków.

Bardzo cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole, jako pierwszą placówkę edukacyjną dla swoich dzieci. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzają nas Państwo powierzając opiekę nad swoim dzieckiem.

Ze względu na nadal trwający stan epidemiczny, nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie z Państwem. Może tak być, że zobaczymy się dopiero we wrześniu. O wszystkich ustaleniach, ważnych sprawach  będziecie Państwo informowani poprzez naszą stronę internetową,

 

Tymczasem:

 1. Należy wypełnić "Deklarację korzystania z wychowania przedszkolnego" oraz „Dane istotne o dziecku” i dostarczyć  je w kopercie do przedszkola, najpóźniej do 30.08,( wrzucać do skrzynki pocztowej).  W/w dokumenty znajdują się poniżej.
 2. Należy wyrobić "Kartę Mieszkańca"(jest obowiązkowa od 01.09. 2021r.)) która umożliwi rozliczenie pobytu dzieci  w przedszkolu (czytniki ewidencji czasu pobytu ). Wszelkie informacje dotyczące wyrobienia powyższej karty znajdziecie Państwo na stronie miasta Gdyni https://karta.um.gdynia.pl

 

Niezbędnik przedszkolaka - informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

Rodziców prosimy o wyposażenie dziecka w:

 • obuwie na zmianę – wygodne, antypoślizgowe, na sztywnej podeszwie, łatwe do zakładania i zapinania, ważne aby nie były sznurowane lecz zapinane na zatrzask lub rzepy, (podpisane)
 • zestaw zapasowych ubrań (majtki 2/3 pary, skarpetki, rajstopki. spodnie, bluzka  z długim i krótkim rękawem, getry itp. – 2 komplety) wszystko umieszczone   w podpisanym worku materiałowym + reklamówki na mokre, zabrudzone rzeczy.
 • dzieci z grup I i II leżakują po obiedzie, w związku z tym należy przynieść śpiworek wymiary 60 x 140 cm  lub duży koc obleczony w poszewkę (najlepiej taki ok. 160 cm x 200 cm), małą poduszkę – jasiek oraz piżamkę z krótkimi rękawkami (podpisane imieniem i nazwiskiem w widocznym miejscu, wielkimi literami)
 • ręcznik 25 x 45 cm
 • chusteczki higieniczne w pudełku (mokre – zwłaszcza dla najmłodszych i zwykłe jednorazowe)
 • ręcznik papierowy

Wszystkie rzeczy muszą być podpisane. (Drobna porada – na materiale doskonale trzyma się długopis, na plastiku – lakier do paznokci)

Wszystkie te rzeczy potrzebne są od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedzkolu.

Ponadto rodzic zobowiazany jest dotarczyc nauczycielowi 01.09 następujace dokumenty:

1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Upowaznienia do odbioru dziecka- w przypadku osoby innej niz rodzic

3. Kartę informacyjną o dziecku

4. Klauzulę informacyjną

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Aby ułatwić dzieciom adaptację w przedszkolu już wcześniej zachęcamy do wykonywania czynności samoobsługowych związanych z:

 • myciem rąk
 • korzystaniem z toalety (z sedesu i papieru toaletowego)
 • wycieraniem noska
 • ubieraniem się (samodzielnym zakładaniem tego, co potrafi)
 • chodzeniem bez użycia wózka
 • spożywaniem posiłków różnej konsystencji (ze szczególnym uwzględnieniem tych wymagających gryzienia).

Pamiętajmy, że im bardziej dziecko jest samodzielne, tym łatwiej będzie mu się pogodzić z nieobecnością rodziców w przedszkolu

 

Kochany Rodzicu!

 • Przy pożegnaniu bądź uśmiechnięty i spokojny.
 • Pomóż dziecku rozebrać się, zwróć mu uwagę na jego ubranie i na to gdzie je zostawisz.
 • Pożegnanie w szatni powinno być krótkie: uśmiech –buziak i pa, pa, gdyż przedłużanie chwili rozstania wzmaga w dziecku negatywne uczucia.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – gdy raz ulegniesz będzie coraz trudniej. Twój maluszek łzami wymusi kolejny powrót do domu.
 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, dziecko powinno przez pierwsze dni przychodzić do przedszkola z tatą.
 • Staraj się określić, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie – po obiedzie, po podwieczorku. To dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze to jest to, by dotrzymać słowa.
 • Witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem chwaląc je np.: ,,Byłeś bardzo dzielny. Teraz możemy iść do domu’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 - KOLEJNY ETAP

2021-04-09 09:26:16

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

W terminie od 7 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane :

 • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
 • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placówki,
 • telefonicznie

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie. Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki  scan i dostarczyć     podpisane oświadczenie woli przyjęcia.  / można złożyć w wrzutce z napisem rekrutacja/

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC   na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE

 
Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.


Procedura odwoławcza
 
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych (czyli od 15-04-2021 do 21-04-2021) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica,
 • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 / nowa/

2020-10-09 14:04:09

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu

i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 6 w Gdyni

 

Podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz  z 2020r. poz. 322, 394, 567)
 • Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem  i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

 I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci można przyprowadzać i odbierać jedynie w wyznaczonych godzinach:

- przyprowadzanie: od 7.00 do 8.15

- odbieranie: dzieci 3 –letnie: od 12.30 do13.00 i od 15.00 do 17.00

                     dzieci 4,5,6 – letnie: 13.00 do 13.30 i od 15.00 do 17.00

W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte dla osób z zewnątrz.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5-2m od siebie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  1,5 m od siebie.
 4. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi a w szatni 4 rodziców z grupy I 
 5. W szatni przedszkola może jednocześnie przebywać 4 rodziców z dzieckiem/dziećmi z grupy I i II.
 6. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.
 7. W razie temperatury powyżej 37,5℃  lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 8. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela
 9. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów i oczekuje  w przedsionku/części wspólnej przedszkola.
 10. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni  przekazuje rodzicowi.
 11. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu   w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek  i innych przedmiotów z domu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO                                    

     1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

 1. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 2. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 3. Pracownik placówki dezynfekuje sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie. Dzieci nie mogą korzystać z piaskownicy.
 4. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, na spacer.

IV. PLAN HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Placówka przestrzega zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Sprzęt na placu zabaw dezynfekuje się regularnie przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.

 

V. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe, imprezy o charakterze rodzinnym, a także prowadzone przez osoby z zewnątrz oraz  imprezy, których nie można zorganizować z zasadami reżimu sanitarnego.
 3. W holu przedszkola znajduje się „Rejestr wejść na teren przedszkola”, który zawiera imię i nazwisko osoby wchodzącej, datę, godzinę, cel wejścia oraz numer telefonu osoby wchodzącej. Pracownik przedszkola wprowadzający rodzica/interesanta na teren placówki zobowiązany jest do wpisania osoby do wyżej wymienionego rejestru.
 4. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 5. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie. 
 6. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

   

VI. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Zadania pracowników:
 2. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 3. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
 4. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 5. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 8. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 9. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5 m.
 10. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami
 12. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica) Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu
 3. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych   u dziecka.                                                                                                
 4. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 5. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

Traci moc procedura z 14 maja 2020r.

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDZKOLA, KOMUNIKOWANIA SIĘ RODZICÓW Z NAUCZYCIELE

2020-08-27 15:35:35

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają do przedszkola dziecko i odbierają je z przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8.15
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z grupy z wyznaczonej sali – do godz. 17.00
 9. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 11. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 12. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 17. Po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.
 18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do/z sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.
 19. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.
 20. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 21. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

Zasady odbioru dzieci z przedszkola

 

 1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), którzy sygnalizują swoje przybycie domofonem.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
 5. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 6. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
 7. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
 10. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 8.15
 3. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 4. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na 1,5 metra.
 5. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola.
 6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni.
 7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.
 8. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 9. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 17 – określonej przez rodzica w oświadczeniu.
 10. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
 12. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 14. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
 15. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim.
 16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020

Dyrektor Marta Mazurek

 

 

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W ZWIĄZKU Z COVID-19,

GDY RODZICE NIE WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA

obowiązująca w Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów), w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli                      w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka                       z przedszkola

 

 1. Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących  w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę przed przyjściem do przedszkola.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8.15
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola – do godz. 17.00
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) posiadają rękawiczki ochronne na dłoniach oraz indywidualną ochronę nosa i ust w momencie przyprowadzania dziecka do przedszkola  i odbierania z przedszkola.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika przedszkola w przedsionku
 15. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 16. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola aktualne numery telefonów kontaktowych.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania, jak i odbierania dzieci.
 2. Dziecko przyprowadza do przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 3. Przy wejściu do budynku przedszkola rodzic (prawny opiekun) zatrzymuje się w przedsionku przedszkola i sygnalizuje swoje przybycie domofonem.
 4. W przedsionku może znajdować się jeden rodzic i jedno dziecko (dwoje dzieci w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola)
 5. Do rodzica (prawnego opiekuna) z dzieckiem wychodzi wyznaczony pracownik przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej (fartuch ochronny, maseczkę, rękawice).
 6. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę w obecności rodzica (prawnego opiekuna). Jeśli termometr nie wskazuje temperatury wyższej niż 37,5oC, dziecko udaje się wraz z wyznaczonym pracownikiem do
 7. Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni.
 8. Pracownik dba o zachowanie zasad nie podchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra, jeśli w szatni znajdują się jeszcze inne osoby.
 9. Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali.

 

Zasady odbioru dziecka z przedszkola

 1. Dziecko wydawane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) bezpośrednio od pracownika przedszkola z budynku przedszkola.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz stosować zasady zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 3. Dziecko odbiera z przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 4. Rodzic (prawny opiekun), który przyszedł po dziecko, zatrzymuje w przedsionku budynku i sygnalizuje swoje przybycie domofonem. Oczekuje na wyjście dziecka                       z przedszkola przed wejściem do budynku, zachowując zasadę nie podchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra.
 5. Do oczekującego rodzica (prawnego opiekuna) wychodzi dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola zabezpieczonego w środki ochrony osobistej ( maseczkę, rękawice).
 6. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną.
 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.
 8. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne i indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem z dzieckiem / po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola i przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 9. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.
 10. Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania                           i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko do grupy, oczekując na nie w wyznaczonej sali. Nauczyciel przyjmuje dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 4. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali, nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość bliższą niż dwa metry.
 5. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie mogły samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola,  przed wejściem do budynku.
 7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej (wyznaczonego pracownika przedszkola).
 8. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).
 9. Upoważniony pracownik przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) oczekującym przed wejściem do przedszkola.
 10. W momencie odbioru dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest stosować zasadę zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy wiekowej posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.
 12. W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora placówki i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020

Dyrektor Marta Mazurek

 

PROCEDURA

KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

obowiązująca

w  Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, intendent, rodzice dzieci/uczniów

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
 2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola/szkoły służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
 4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola/szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji z rodzicami w formie zestawienia (wzór dokumentu „Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami” stanowi załącznik nr 1 do procedury).

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020r.

Dyrektor  Marta Mazurek