Przedszkole nr 6 w Gdyni

Rada pedagogiczna

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

  Dyrektor Marta Mazurek
  Wicedyrektor Danuta Tessar
     
  Nauczyciel Beata Bogdańska 
  Nauczyciel Barbara Ambroziak
  Nauczyciel Karolina Gorczyca
  Nauczyciel Katarzyna Mirecka
  Nauczyciel Joanna Nikielska
  Nauczyciel Alina Praszczak
  Nauczyciel Ewa Przywarczak
  Nauczyciel Julita Ronduda
  Nauczyciel Marta Gutowska
     
  Logopeda Małgorzata Szurmiak   
  Pedagog  terapeuta Gabriela Piekarska  
     

Kadra pedagogiczna posiadają  wysokie wykształcenie kierunkowe do pracy w przedszkolu. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą wiedzę i  umiejętności aby  zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

Pomoc nauczyciela
    Wioleta Timoszuk
     
Personel administracji i obsługi
  Woźna oddziałowa Maria Luty 
  Woźna oddziałowa Natalia Kowalska
  Woźna oddziałowa Katarzyna Biruta 
  Woźna oddziałowa Agnieszka Urlicht
  Woźna oddziałowa Bogumiła Szulist 
     
     
  Intendent  Joanna Masiejczyk  
     
Pracownicy kuchni
    Urszula Michałowska 
    Katarzyna Mallek
    Dorota Wrosz 
Pracownik do prac ciężkich
    Ryszard Karaś