Przedszkole nr 6 w Gdyni

Rekrutacja

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Potwierdzanie woli przyjęcia w systemie kandydatów zakwalifikowanych jesst możliwe od godz. 12:00 w dniu 7 kwietnia. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placówki,
  • telefonicznie.

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki  scan lub dostarczyć w terminie późniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.  / można złożyć w wrzutce z napisem rekrutacja/

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC oraz na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE

Potwierdzenie woli można składać do 12 kwietnia do godz. 16.00

../../media/documents/artykuł-rekrutacja-przedszkola-i-oddziały-przedszkolne.doc

Harmonogram działań w PRZEDSZKOLACH/SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZĄCYCH ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
prowadzonych przez m. Gdynia w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Postępowanie rekrutacyjne (z pełnym wykorzystaniem systemu informatycznego)

Lp.

Od

Do

Działanie

1

5 marca

Publikacja ofert placówek w serwisie dla rodziców

2

8 marca

od godz. 10:00

19 marca
do godz. 16:00

Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców. Przyjmowanie wniosków w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

.

3

7 kwietnia
o godz. 12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

4

7 kwietnia
od godz. 12:00

12 kwietnia

do godz. 16:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Potwierdzenie woli przyjęcia należy wprowadzić do systemu.

5

14 kwietnia
o godz. 12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Postępowanie uzupełniające (z pełnym wykorzystaniem systemu informatycznego)

1

21 maja
o godz. 10:00

 

Udostępnienie w systemie rekrutacji listy wolnych miejsc

2

24 maja
od godz. 10:00

28 maja
do godz. 16:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3

7 czerwca
o godz.12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych

 

4

7 czerwca

od godz. 12:00

10 czerwca

do godz. 16:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia.

Potwierdzenie woli przyjęcia należy wprowadzić do systemu.

5

15 czerwca
o godz.12:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

6

31 sierpnia
o godz. 12:00

 

Opublikowanie w systemie rekrutacji wykazu wolnych miejsc

 

../../media/documents/Rekrutacja-klauzula-informacyjna-2021.doc