Bratki

Wychowawczynie:

 

Konsultacje  nauczycieli z rodzicami

Marta Gutowska      i                             Wtorek godz. 08.30- 09.00 ; 16.30 - 17.00

Natalia Ziółtkowska                              Środa godz. 10.00 - 10.30; 16.30 – 17.00

                                                             

WSZYSTKIE ZAPYTANIA NA TEMAT PRACY GRUPY PROSIMY KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PODANE ADRESY NAUCZYCIELI.

 ćwiczenia-rozwijające-dla-6--latkow.pdf

Informujemy, że teren Przedszkola nr 6  jest zamykany po godzinach funkcjonowania placówki , tj. od godz.  17.00- 7.00.   

 

CZERWCOWE   TEMATY   BARTKÓW

 

1,,Czego potrzebują dzieci do szczęścia”

2.”Zwiedzamy świat”

3.”Lato,lalto,lato czeka”

4.,Moja mama i mój tata”

5.”Puk,puk-to ja sztuka”

 

·        Cele szczegółowe do tematu „ Czego potrzebują dzieci do szczęścia”

1.      Rozpoznawanie emocji - Uczenie dzieci identyfikacji i nazywania różnych emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

2.      Wyrażanie uczuć - Zachęcanie dzieci do otwartego wyrażania swoich uczuć i emocji w bezpiecznym środowisku.

3.      Bezwarunkowa akceptacja - Kształtowanie świadomości u dzieci, że są akceptowane i kochane bez względu na okoliczności.

4.      Budowanie relacji - Rozwijanie umiejętności budowania zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

5.      Samodzielność - Pielęgnowanie samodzielności i zachęcanie do podejmowania własnych decyzji.

6.      Empatia i współczucie - Uczenie dzieci empatii i współczucia wobec innych, rozwijanie umiejętności słuchania i reagowania na potrzeby innych3.

7.      Wdzięczność - Wprowadzanie praktyki wdzięczności, na przykład poprzez dzielenie się tym, za co są wdzięczne każdego dnia.

8.      Radzenie sobie ze stresem - Nauczanie technik radzenia sobie ze stresem i rozczarowaniami.

9.      Odkrywanie pasji - Zachęcanie do odkrywania własnych zainteresowań i pasji.

·        Cele szczegółowe do tematu „Zwiedzamy świat”

1.      Poszerzenie wiedzy geograficznej - Uczenie dzieci rozpoznawania różnych krajów, ich położenia na mapie oraz charakterystycznych cech geograficznych.

2.      Rozwijanie umiejętności badawczych - Zachęcanie do wyszukiwania informacji o różnych kulturach i miejscach na świecie.

3.      Kształtowanie świadomości kulturowej - Budowanie zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej poprzez poznawanie tradycji i zwyczajów innych narodów.

4.      Rozwijanie umiejętności językowych - Nauka podstawowych zwrotów w różnych językach, które mogą być używane podczas podróży.

5.      Wzbogacanie wiedzy historycznej - Poznawanie historii i znaczenia ważnych zabytków i miejsc na świecie.

6.      Rozbudzenie ciekawości poznawczej - Stymulowanie zainteresowania odkrywaniem nowych miejsc i doświadczeń.

7.      Kształtowanie postawy otwartości - Wychowanie w duchu tolerancji i otwartości na nowe doświadczenia oraz różnorodność ludzi.

·        Cele szczegółowe do tematu” Lato,lato,lato czeka”

1.      Poznanie cech charakterystycznych lata - Uczenie dzieci rozpoznawania i opisywania cech charakterystycznych lata, takich jak ciepła, słoneczna pogoda, dłuższe dni i krótsze noce

2.      Doskonalenie umiejętności manualnych - Wykorzystanie prac plastycznych i zabaw ruchowych do rozwijania koordynacji i zdolności manualnych.

3.      Wzbogacanie słownictwa - Rozwijanie słownictwa związanego z latem poprzez różne aktywności, takie jak opowiadanie historii czy zabawy słowne.

4.      Rozwijanie myślenia i wyobraźni - Stymulowanie kreatywności i wyobraźni poprzez tworzenie letnich prac plastycznych i udział w zabawach tematycznych.

5.      Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie - Organizowanie aktywności grupowych, które wymagają współpracy i pracy zespołowej.

·        Cele szczegółowe do tematu „Wkrótce wakacje”

1.      Bezpieczeństwo - Uwrażliwienie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.

2.      Komunikacja - Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pełnych zdań.

3.      Przewidywanie konsekwencji - Rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych czynów.

4.      Planowanie i organizacja - Kształcenie umiejętności układania wakacyjnych rad zapewniających atrakcyjny wypoczynek.

5.      Znajomość numerów alarmowych - Utrwalenie znajomości numerów alarmowych1.

6.      Orientacja czasowa - Kształcenie umiejętności wykonywania prostych obliczeń zegarowych.

7.      Zachowanie w różnych sytuacjach - Utrwalenie zasad zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

8.      Świadomość zagrożeń - Ukazanie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem.

9.      Aktywny wypoczynek - Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wakacji.

10.   Samodzielność i odpowiedzialność - Rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności

 

Kartka z kalendarza

 

3.06-Warsztaty muzyczne

4.06-Dzień dziecka w naszym przedszkolu

18.06-Pożegnanie 6 -latków

19.06-Uroczyte zakończenie roku przedszkolnego

 

Opłaty za miesiąc czerwiec 03.06.2024

Numer Id

 Opłata świadczenie maj 2024

Opłata żywienie czerwiec 2024

Opłata Rada Rodziców czerwiec 2024

14997

-------

72,00 zł

 50,00 zł

12049

-------

9,00 zł

150,00 zł

11208

87,10 zł

144,00 zł

100,00 zł

11209

31,20 zł

90,00 zł

50,00 zł

11469

84,50 zł

162,00 zł

50,00 zł

11213

59,80 zł

153,00 zł

50,00 zł

11214

55,90 zł

153,00 zł

50,00 zł

8809

-------

162,00 zł

50,00 zł

11215

41,60 zł

117,00 zł

50,00 zł

11216

80,60 zł

153,00 zł

50,00 zł

11221

44,20 zł

153,00 zł

50,00 zł

14999

-------

180,00 zł

400,00 zł

11223

68,90 zł

153,00 zł

50,00 zł

11227

--------

135,00 zł

30,00 zł

15000

---------

162,00 zł

50,00 zł

11233

65 zł

99,00 zł

50,00 zł

11235

57,20 zł

144,00 zł

50,00 zł

8811

---------

171,00 zł

50,00 zł

11239

74,10 zł zł

162,00 zł

50,00 zł

11240

55,90  

144,00 zł

--------------

8816

---------

108,00 zł

240,00 zł

11241

46,80 zł

135,00 zł

50,00 zł

8817

---------

153,00 zł

100,00 zł

8818

---------

162,00 zł

50,00 zł

7766

---------

153,00 zł

100,00 zł

8819

--------

153,00 zł

50,00 złćź