Rozkład dnia

PRZEDSZKOLE OTWARTE JEST W GODZINACH 7.00 - 17.00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 3 I 4 - LETNIE

GODZINA ZAJĘCIA
07.00 - 08.00 schodzenie się dzieci, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy i przyborów do zabaw i zajęć
08.00 - 08.10 zabawy ruchowe
08.10 - 09.00 zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabiegi higieniczne
09.00 - 09.20 zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie
09.20 - 10.20 zabawy dowolne
10.20 - 11.50 zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki,
11.50 - 12.00 zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne przed obiadem
12.00 - 12.45 obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie
12.45 - 14.15 czynności samoobsługowe, leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki.
14.15 - 14.30 czynności samoobsługowe, zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem
14.30 - 15.00 podwieczorek, zabiegi higieniczne
15.00 - 17.00 swobodne zabawy, zajęcia wspomagające, prace indywidualne z dzieckiem słabym i zdolnym, prace porządkowe.

W Przedszkolu dzieci mogą korzystać z 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI 5 I 6 - LETNIE

* Dzieci z grupy 3 i 4 mają angielski od 8.00 do 8.30 w wybrane dni (poniedziałek i środa gr 4, wtorek i piątek grupa 3)

GODZINA ZAJĘCIA
07.00- 08.00 schodzenie się dzieci, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy i przyborów do zabaw i zajęć
08.00 - 08.20 ćwiczenia poranne
08.20 - 09.00 zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, zabiegi higieniczne
09.00 - 09.40 zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie
09.40 - 10.40 zabawy dowolne
10.40 - 10.50 higieniczne, czynności samoobsługowe w szatni
10.50 - 12.00 pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne przed obiadem
12.00 - 12.40 obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie
12.40 - 14.20 słuchanie bajek, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
14.20 - 14.30 zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem
14.30 - 15.00 podwieczorek, zabiegi higieniczne
15.00 - 17.00 swobodne zabawy, zajęcia wspomagające, prace indywidualne z dzieckiem słabym i zdolnym, prace porządkowe.