Współpraca

W naszym przedszkolu dzieje się dużo ciekawych rzeczy, między innymi dzięki podejmowanej z dużym zaangażowaniem nauczycieli współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Odgrywają one dużą rolę w procesie edukacji i wychowania dzieci.

WSPÓŁPRACA Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W GDYNI (FILIĄ NR 14)

 • Zwiedzanie biblioteki, poznawanie sposobów korzystania z księgozbiorów.
 • Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru. Poznawanie autorów literatury polskiej i zagranicznej.
 • Udział w przedstawieniach teatralnych.
 • Uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach o tematyce zgodnej z rocznym planem przedszkola.
 • Występy przedszkolaków dla seniorów
 • Udział w Akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • Współpraca przy organizowaniu konkursów

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 46

 • Udział w przedstawieniach i zawodach sportowych.
 • Zapraszanie absolwentów naszego przedszkola na warsztaty, inscenizacje, czy też na „Spotkanie z szósteczką”.
 • Organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców z dyrektorem szkoły.
 • Odwiedziny gimnazjalistów, którzy czytają dzieciom książki, bawią się z nami oraz służą pomocą wychowawcom.
 • Uczestnictwo w lekcjach pokazowych w kl. I, poznawanie szkoły.

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 1 W GDYNI

oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 na rok szkolny 2023/2024 - do pobrania

 • Konsultacje i diagnozy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
 • Organizowanie i przeprowadzanie badań przesiewowych dotyczących wad wymowy i słuchu.
 • Uczestnictwo specjalistów w spotkaniach z rodzicami, a także branie udziału w indywidualnych konsultacjach.
 • Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców

KOMISARIAT POLICJI GDYNIA

 • Spotkania z funkcjonariuszami policji.
 • Pogadanki dla przedszkolaków nt. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na drodze.
 • Uczestnictwo w akcji „Bezpieczny przedszkolak”
 • Wyjścia na skrzyżowania uliczne, w celu obserwacji prawidłowych i niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ DZIELNICY KARWINY I WIELKI KACK

 • Dofinansowywanie działań w zakresie poprawy estetyki wewnątrz budynku
 • Zakup sprzętu na plac zabaw

WSPÓŁPRACA Z NADLEŚNICTWEM

 • Zajęcia edukacyjne w lesie z leśniczym
 • Udział w akcji sadzenia drzewek
 • Wycieczka ścieżką dydaktyczną "Szlakiem wiewiórki"
 • Spotkania w Ośrodku Nadleśnictwa w Gdyni

Współpracujemy również z:

 • Młodzieżowym Domem Kultury w zakresie konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej;
 • Komunalnym Związkiem Gmin w zakresie działań ekologicznych;
 • Gdyńskim Centrum Sportu– cykliczne akcje np. „Odprowadzam sam”;
 • Liceum Plastycznym w Gdyni Orłowo – prezentacje makiet do wierszy z literatury dziecięcej, przedstawienia teatralne;oglądanie pracowni plastycznej, wernisażu prac uczniów
 • Innymi placówkami: zwiedzanie pracowni plastycznych, małe formy teatralne, wymiana doświadczeń, zbiórki charytatywne.