Zajęcia

W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oferujemy różnorodne formy zajęć:

 • zajęcia z zakresu mowy i myślenia
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia matematyczne,
 • zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zabawy ortofoniczne (oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, ćwiczenia słuchu fonematycznego)
 • zabawy sportowo - ruchowe, rytmiczne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy badawcze.

Ponadto:

 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • teatrzyki,
 • przeglądy dziecięcej twórczości,
 • zajęcia z logopedą i pedagogiem,
 • uroczystości,
 • wyjazdy na przedstawienia teatralne,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • pokazy artystyczne

Realizując podstawę programową:

 • stwarzamy warunki, w których dziecko będzie mogło wszechstronnie się rozwijać i rozbudzać ciekawość poznawczą,
 • stymulujemy i monitorujemy rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
 • kształcimy postawy moralne, wyrabiamy świadomość przynależności narodowej, przyswajamy wartości uniwersalne,
 • stwarzamy warunki, w których dziecko może odkryć swoją indywidualność, odnieść sukces i poczuć radość z podejmowanych przez siebie decyzji,
 • podejmujemy współpracę z rodzicami na różnych płaszczyznach życia przedszkolnego,
 • przygotowujemy dzieci do podjęcia ważnej roli, jaką jest uczeń.

Rodzicom proponujemy:

 • zajęcia otwarte,
 • warsztaty,
 • konsultacje indywidualne,
 • konsultacje ze specjalistami,
 • zajęcia integracyjne,
 • uroczystości, festyny,
 • udział w konkursach, programach ekologicznych.

Baza

Przedszkole usytuowane jest na osiedlu Karwiny III przy ulicy Chwaszczyńskiej 28. Jest to budynek piętrowy, wolnostojący. Znajduje się w nim 5 sal dydaktycznych – 2 sale na parterze dla dzieci młodszych, 3 sale na I piętrze dla dzieci starszych. Są to pomieszczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, wyposażone w sprzęt, zabawki i estetyczne pomoce dydaktyczne.

Przedszkole posiada rozległy plac zabaw, wyposażony w bezpieczny sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczony do gier, zabaw i zajęć ruchowych dla wszystkich grup wiekowych.