Podstawy prawne

  1. Przedszkole nr 6 w Gdyni jest przedszkolem publicznym.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdynia.
  3. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Działalność Przedszkola finansowana jest przez Gminę Miasta Gdyni w formie dotacji oraz przez Rodziców w formie opłaty eksploatacyjnej i opłaty za koszty przygotowania posiłków. Wysokość odpłatności ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Gdynia.