Rada pedagogiczna

 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

  Dyrektor Danuta Tessar
     
     
  Nauczyciel Barbara Ambroziak
  Nauczyciel Marta Gutowska
  Nauczyciel Joanna Nikielska
  Nauczyciel Aleksandra Prochowska
  Nauczyciel Ewa Przywarczak
  Nauczyciel
Natalia Robakowska
  Nauczyciel Natalia Ziółtkowska
  Nauczyciel j. angielskiego Lucyna Krysiak
     
  Logopeda Małgorzata Szurmiak   
  Pedagog  specjalny Sylwia Bułach   email  sbulach@p6.edu.gdynia.pl
  Psycholog Aurelia Pobłocka email apoblocka@p6.edu.gdynia.pl

Kadra pedagogiczna posiadają  wysokie wykształcenie kierunkowe do pracy w przedszkolu. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, doskonalą wiedzę i  umiejętności aby  zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy.

Pomoc nauczyciela
    Wioleta T.
     
Personel administracji i obsługi
     
  Woźna oddziałowa gr IV
Agnieszka U
  Woźna oddziałowa gr III
Małgorzata B.
  Woźna oddziałowa gr II
Katarzyna B.
  Woźna oddziałowa gr I
Bogumiła Sz.
     
     
  Intendent  Joanna M.
     
Pracownicy kuchni
    Dorota K.
    Katarzyna M.
    Dorota W.
Pracownik do prac ciężkich
    Stefan G.